B
R
Eme
Ítélet végett jöttem én e világra, hogy a kik nem látnak, lássanak; és a kik látnak, vakok legyenek. - Jn 9,39
A Bihari Református Egyházmegye honlapja
Esperesi Hivatal - Dénes István-Lukács esperes
BH-410473 Oradea str. D. Cantemir nr.23 Bl. D23 ap.1,
Tel.: 0259-426.142, 0745-374.441
bihari.reformatus.egyhazmegye@gmail.com

Fõgondnok - Garnai Sándor: 0740-162.950